• Teaser Image
  • Teaser Image
  • Teaser Image
  • Teaser Image

Agriphyt Contact Zn-Mn

Charakteristika: BIO prípravok proti živočíšnym škodcom s prevenciou a úpravou nedostatku zinku a mangánu. Tekutý roztok s obsahom zinku a mangánu s insekticídnym účinkom na drobných škodcov. Používa sa na prevenciu. Je zložený z prírodných výťažkov a používa sa ako náhrada minerálnych olejov. Prípravok vytvára tenký film na škodcoch a spôsobuje ich zneškodnenie alebo zníženie životaschopnosti vplyvom zalepenia tela hmyzu a najma jeho dýchacích otvorov.
Balenie: 250ML

 

 

 

 

 Bulldock 25 EC

Charakteristika: Insekticídny prípravok vo forme tekutého emulgovateľného koncentrátu proti cicavým a žravým škodcom v obilninách, repke a ovocných drevinách.
Balenie:  2x6ml, 25ml

 

Bros obojstranný pás na stromy

Charakteristika: BROS obojstranný lepový pás na stromy.Vhodné pre zabránenie prechodu lezúceho hmyzu.Účinný na monitorovanie prítomnosti hmyzu žijúceho na okrasných a ovocných drevinách.
Balenie: 5m

 

  

Decis AL

Charakteristika: Postrekový insekticídny prípravok na priame použitie bez riedenia určený na ochranu okrasných rastlín, byliniek, zeleniny, ovocných drevín .Decis AL účinkuje proti voškám, moliciam, plošticiam, méram, húseniciam, chrobákom.
Balenie: 1000ML rozprašovač

 

  

Dursban 480 EC

Charakteristika: Insekticídny prípravok na ochranu jabloní, sliviek, viniča, kapustovej zeleniny, šampionov, listnatých drevín, smrekov a pagaštana konského proti húseniciam škodlivého hmyzu
Balenie: 5ml, 25ml

 

Integro

Charakteristika: Integro je vysoko selektívny insekticíd pre základnú ochranu ovocných drevín, viniča proti larvám motýľov, najmä obaľovačom, podkopáčikom, piadivkám a pod., kukurice proti vijačke kukuričnej a more bavlníkovej.Vyliahnuté larvy hynú na základe zasiahnutia postrekovou kvapalinou alebo požerom ošetrených rastlinných pletív. Larvy následne zastavujú požer po niekoľkých hodinách po aplikácii.
Balenie: 8ml, 25ml

 

Karate Zeon 5CS

Charakteristika: Postrekový, svetlostabilný, syntetický, pyrethtoidný insekticídny prípravok v progresívnej úprave – mikroenkapsulát (CS), určený na ochranu poľnohospodárskych plodín proti cicavým a žravým škodcom.Prípravok Karate Zeon na báze účinnej látky lambda-cyhalothrin, patrí do skupiny syntetických svetlostabilných pyrethroidov. Hmyz usmrcuje ako dotykový a požerový jed. Pôsobí predovšetkým proti žravým škodcom (Lepidoptera, Coleoptera) ako kontaktný jed. Ďalej má veľmi dobrý účinok na cicavý hmyz (Homoptera). Je svetlostabilný, čo umožňuje jeho použitie aj proti postupne nastupujúcim škodcom. Dráždivé účinky vyvolávajú nekľud u hmyzu a nútia aj skryte žijúce druhy ku kontaktu s účinnou látkou.
Balenie: 5ml, 20ml, 50ml

 

Lepové doštičky pre izbové rastliny

Charakteristika: Bio ochrana do izbových rastlín proti moliciam, smútivkám, mínerkám a listovým voškám.Žiarivo žltá farba týchto lepových doštičiek je mimoriadne atraktívna pre dospelcov mnohých druhov škodlivého hmyzu. Tieto lepové doštičky sú určené na ochranu rastlín v interiéroch.
Balenie: 6ks

 

Metarex M

Charakteristika:  Moluskocíd - granulovaná návnada na ochranu poľných plodín, zeleniny, ovocných stromov, okrasných rastlín a skleníkových rastlín proti slimákom a slizniakom. Metarex M vykazuje vysokú mieru odolnosti voči vplyvom počasia( dážď, vlhko), ktorá zabezpečuje dlhodobú účinnosť.  Metarex M obsahuje horkú látku Bitrex, ktorá zebezpečuje jeho konzumáciu deťmi a ďalšie repelenty zabraňujúce konzumáciu domácimi  zvieratami. Metarex M nemá negativný vplyv na úrodu.
Balenie: 100g, 3x100g

 

Mospilan 20 SP

Charakteristika: Mospilan 20 SP je systémovo pôsobiaci insekticíd zo skupiny neonikotinoidov. Pôsobí ako neurotoxikant, tzn. blokuje nikotínový Ach receptor v postsynaptickej membráne nervového systému živočíšnych škodcov. Prípravok pôsobí systémovo aj translaminačne, prechádza celým profilom listu. Účinkuje ako kontaktný a požerový jed vo veľmi nízkych dávkach, má relatívne rýchle počiatočné pôsobenie v poraste. Vyniká dlhodobým a vyrovnaným reziduálnym účinkom proti širokému spektru živočíšnych škodcov rozhodujúcich poľnohospodárskych plodín. Mospilan 20 SP je veľmi flexibilný k vyššej teplote v priebehu aplikácie, v rastline je rozvádzaný akropetálne (nahor, do novo narastajúcich listov), nie baziptálne ku koreňom. Pre lepšiu penetráciu do porastu je odporúčané podľa podmienok a plodiny použitie so zmáčadlom (zelenina, strukoviny).
Balenie: 1,5g, 15g 

Neemazal TS

Charakteristika: Neemazal TS je BIO prípravok proti voškám, mínerkám, piliarkam, strapkám, moliciam, roztočcom, nosánikom, a podkopáčikom vo forme rastlinného extraktu zo semien tropického stromu Antelaea azadirachta určený na ošetrenie ovocných stromov, zeleniny, viniča a poľných plodín, rastlinný olej na báze obnoviteľných zdrojov.Plodiny: zemiaky, bylinky, špenát, kapustová zelenina, tekvicová zelenina, rajčiak, baklažán, jadroviny(okrem hrušiek).
Balenie: 100 ML

 

 Predjarný postrek

Charakteristika: Kombinácia prípravkov Mero Stefes a Karate Zeon  určená na predjarné ošetrenie ovocných a okrasných drevín (stromy, kríky ....) proti prezimujúcim škodcom. (napr. vošky, roztočec ovocný, méra jabloňová, štítničky, puklice, piadivky .....)
Balenie: 100ml+2ml, 250ml+5ml, 500ml

 

 

Reldan 22

Charakteristika: Reldan 22 je postrekový, širokospektrálny insekticíd vo forme emulgovateľného koncentrátu. Pôsobí ako kontaktný, požerový a dýchací insekticíd na báze účinnej látky chlorpyrifos-methyl, ktorá patrí medzi organofosfáty. Účinkuje ako inhibítor acetylcholínesterázy. Účinkuje na vajíčka, larvy a dospelý hmyz. Najvyšší účinok sa dosahuje na larvy v skorých rastových fázach. Po aplikácii preniká do rastlinných pletív, nie je však rozvádzaný cievnymi zväzkami. Reldan 22 vykazuje po aplikácii významné reziduálne pôsobenie, ktoré znižuje počet potrebných insekticídnych zásahov v období dlhšie trva¬júceho náletu škodcov. Reldan 22 ničí škodcov vo všetkých vývojových štádiách. Pre dosiahnutie iniciálnej účinnosti postačuje po aplikácii 1 hodina bez dažďa, na dosiahnutie reziduálnej účinnosti po aplikácii sú potrebné 4 hodiny bez dažďa. Reldan 22 nie je klasifikovaný ako jed, pre včely je škodlivý - čo umožňuje v prípade potreby aplikáciu insekticídu Reldan 22 aj v kvitnúcich sadoch, avšak len v čase, kedy včely nelietajú (aplikácia večer do 23.00 hodín).
Balenie: 25ml, 50ml

 

Spintor

Charakteristika: Insekticíd SpinTor obsahuje účinnú látku spinosad, čo je prírodný produkt získaný fermentačnou činnosťou baktérií Saccha-ropolyspora spinosa, ktorá sa bežne vyskytuje v pôde. Ako prírodný produkt sa spinosad (jedná sa o zmes dvoch biologických komponentov - spinosynu A a spinosynu D) vyznačuje mimoriadne nízkou toxicitou pre človeka a teplokrvné živočíchy. Je teda šetrný k životnému prostrediu.SpinTor pôsobí ako požerový a kontaktný insekticíd. Vyznačuje sa novým rnechanizrnom pôsobenia. V súčasnosti je SpinTor registrovaný pre viac ako 150 plodín v 30 krajinách sveta, a každoročne pribúdajú ďalšie registrácie aj krajiny. Príjem účinnej látky škodcami nastáva požerom a priamym kontaktom a ošetrenou plochou, pričom vplyv požeru účinnej látky je 5-10x vyšší ako účinok dotykový. Počiatočný účinok nastáva už niekoľko minút po príjme účinnej látky škodcami, kedy dochádza k nezvratnému ochromeniu a následne, po niekoľkých hodinách, k uhynutiu škodlivého hmyzu. Po aplikácii insekticídu SpinTor by nemalo aspoň 2 hodiny pršať, pri teplotách pod +15 °C je vhodná aspoň 4 hodinová perióda bez dažďa. SpinTor je pre včely toxický, akonáhle však postrek na ošetrenej kultúre zaschne, je pre včely neškodný.Prípravok SpinTor odporúčame aplikovať v jednej kultúre maximálne 2 x za sezónu.SpinTor účinkuje na škodcov z radu motýľov (Leptidoptera). chrobákov (Coleoptera), dvojkrídlovcov (Diptera) a strapiek (Thysanoptera). SpinTor nepôsobí na cicavý hmyz (vošky).
Balenie:  6ml, 25ml

Steward

Charakteristika: Indoxacarb je kontaktný a požerový insekticíd špecificky účinný na voľne požierajúce húsenice motýľov a niektoré ďaľšie skupiny hmyzu. Indoxacarb blokuje proces vzruchu v neurosynapsiach a expozícia toxickej dávke vedie v dôsledku ochrnutia k bezprostrednému zastaveniu príjmu potravy. Účinkuje tiež ovicídne a ničí všetky larválne štádia citlivých druhov hmyzu. Rýchly nástup účinku znamená vynikajúcu ochranu plodiny proti poškodeniu.
  • pôsobí na nervovú sústavu – ochrnutie – zastavenie prijmu potravy
  • pôsobí aj ovicídne - ničí všetky larválne štádia škodcov
  • po prijatí potravy, alebo po zasiahnutí postrekovou tekutinou jedinec končí s požerom od 5 minút do 4 hodín - porušená koordinácia pohybu a škodca padá z listu
  • neškodný pre včely
  • neškodný pre užitočných roztočov
Balenie: 0,8g, 3x0,8g

 

Vaztak 10 SC

Charakteristika: Vaztak 10 EC je vysoko účinný širokospektrálny insekticíd s rýchlym kontaktným účinkom proti väčšine škodcov. Okrem ničenia dospelých škodcov a larválnych štádií má u niektorých druhov aj ovicídnu účinnosť. Prípravok účinkuje ako dotykový a požerový jed. Pretože je Vaztak 10EC svetlostabilný a odolný voči zmytiu vodou, jeho insekticídny účinok je zachovaný počas dlhej doby. Dažďom je nezmývateľný, pretože vo vode je prakticky nerozpustný a má veľkú afinitu voči voskom pokrývajúcim povrch listov. Z tohto dôvodu ho nezmyje ani prípadný dážď krátko po postreku. Ak chceme dosiahnuť dobrý účinok najmä v nižšej časti rastliny, musíme zabezpečiť dobré pokrytie postrekovou kvapalinou.
Balenie: 6ml, 25ml

 

Vertimec 018 EC

Charakteristika: Postrekový insekticídny a akaricídny prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu, určený k ochrane zeleniny, jadrovín, chmeľu a okrasných rastlín proti roztočcom, minerkám a strapkám vrátane strapky západnej.
Balenie: 10ml

Adresa: Nákupná 9813/1, 821 06 Bratislava, Podunajské Biskupice  
Telefón: 02/4524 87 57