• Teaser Image
  • Teaser Image
  • Teaser Image
  • Teaser Image

Agrochemikália

Agrochemikáliu môžme definovať ako akúkoľvek chemickú látku, ktorá je používaná v poľnohospodárstve. Možme sem zaradiť široké spektrum pesticídov( vrátane herbicídov, insekticídov, fungicídov), ale aj hormóny a rozné rastové faktory. Väčšina agrochemikálií je toxických a znamenajú veľakrát pre životné prostredie ekologickú záťaž, predovšetkým pokiaľ dôjde k nekontrolovateľnému úniku týchto látok. 

 

 

 

Adresa: Nákupná 9813/1, 821 06 Bratislava, Podunajské Biskupice  
Telefón: 02/4524 87 57